PHAROS EXECUTIVE PARTNERS

Mer än en managementkonsult - vi hjälper företagare att göra rätt saker innan man gör sakerna rätt

För att göra rätt affärer krävs rätt struktur - med vår internationella erfarenhet arbetar vi med transaktioner som skapar fokus på lönsamma företagsstrukturer.

För att göra affärerna på rätt sätt skapar våra i praktiken beprövade modeller svaret på hur du skall möta kundernas behov med dina erbjudanden - rätt produkt, rätt service och rätt image.

Våra metoder utvecklar på ett handgripligt sätt din affärsidé, vision, mål och strategier till praktiska planer för ett processtyrt genomförande.

Människor är grunden för att skapa konkurrenskraftiga företag - vi hjälper företag att organisera sig efter kundernas behov och att framgångsrikt möta konkurrenterna.

 Pharos Executive Partners erbjuder heltäckande kompetensstöd på ledningsnivå. Vi som arbetar på Pharos har själva lång erfarenhet av ledande befattningar i olika branscher, och många av våra konsulter har i linjebefattningar löst den typ av frågor som vi nu hanterar i konsultrollen. Erfarenhet av vad som fungerar kopplat till beprövade modeller och arbetssätt gör att vi skapar mervärde för våra kunder.

Vi erbjuder såväl rådgivning i strukturfrågor och strategisk verksamhetsutveckling som operativt stöd. Genom att använda enkla och beprövade metoder och effektiva verktyg för verksamhetsstyrning underlättar vi möjligheten att identifiera och agera på affärskritiska händelser i god tid.

Med andra ord kan vi hjälpa dig att göra rätt saker och att göra dem på rätt sätt. Vi gör det med erfarenhet, engagemang och energi.

Pharos Executive Partners

Pharos Executive Partners AB

Eriksbergsgatan 1A
SE-114 30 Stockholm
+46 (0) 733 502 444
info@pharos.se